Học tiếng nhật

・có giáo viên dạy tiếng nhật

・dạy theo trình độ cá nhân

Tại SAKURANOSATO bạn được học tiếng nhật để nana cao trình độ.

Dễ thích ứng với cuộc sống tai nhật và qvan trong hơn được học chuyew wganh để thamgia kỳ thi cấp chủ na chỉ quốc gà nhất bạn.